Lovgivning

Hvert år fremsætter ministeren 5-8 lovforslag – enten ændring af eksisterende love eller fremsættelse af nye love.

Du kan under ”Lovprogram” læse mere om de fem lovforslag, som ministeren i indeværende folketingsår (oktober 2013 – juni 2014) har på regeringens lovprogram.

Efter fremsættelsen gennemgår lovforslagene tre behandlinger i folketingssalen. Efter 3. behandlingen stemmer folketingsmedlemmerne om lovforslagene skal vedtages eller ej.

Når et lovforslag er endeligt vedtaget i Folketinget, skal det efterfølgende stadfæstes af Dronningen og kundgøres i Lovtidende. Først herefter er det gældende lovgivning.

Klima-, energi- og bygningsministeren har ansvaret for gældende lovgivning på følgende områder:


• Olie og gas
• Elforsyning
• Varmeforsyning
• Fjernkøling
• Naturgas
• Vedvarende energi
• CO2-kvoter
• Energibesparelser
• Transport (tilskudsordning for forsøg med elbiler)
• Energinet.dk
• Beredskab
• Ny teknologi
• Byggeri

Senest redigeret: 28. juli 2015