EU's klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik er et af de centrale arbejdsområder i EU-samarbejdet. Det er et område, der pådrager sig mere og mere politisk opmærksomhed. Dansk klima- og energipolitik koordineres også tæt med det øvrige EU.

EU’s klima- og energipolitik er i løbet af de senere år blevet styrket. Der er kommet fokus på behovet for at bekæmpe klimaforandringer ved at nedbringe udledningen af drivhusgasser og satse på vedvarende energikilder frem for fossile brændstoffer. Samtidig er der sat blus på arbejdet med at sikre et integreret europæisk energimarked til gavn for virksomheder og forbrugere.

20-20-20-målene

EU har forpligtet sig til den såkaldte ”20-20-20-plan” om 20 % reduktion af drivhusgasserne, 20 % mere vedvarende energi i energiforbruget i forhold til 8,5 % i dag og 20 % forbedret energieffektivitet inden år 2020.

En Energipolitik for Europa

I 2007 vedtog Det Europæiske Råd en visionær energihandlingsplan om "En Energipolitik for Europa". Handlingsplanen skal frem for alt være med til at øge forsyningssikkerheden, sikre de europæiske økonomiers konkurrencevene og fremme miljømæssig bæredygtighed og bekæmpe klimaændringer.

I 2010 gik arbejdet med at få udformet en ny energihandlingsplan for Europa for perioden 2011-2020 for alvor i gang. Her kan du læse  mere om Energistrategi 2011-2020

Klima-, energi- og bygningsministeren forhandler i Bruxelles

Det er energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der forhandler i Ministerrådet om sager på den klima- og energipolitiske dagsorden i EU. Spørgsmål om energi behandles som hovedregel i rådsformationen Transport, Telekommunikation og Energi (TTE), og spørgsmål klima behandles som hovedregel i Miljørådet (ENVI). Her kan du læse mere om Ministerrådet.  

Senest redigeret: 8. juli 2015