Indre marked for Energi

Det er en af EU’s vigtigste milepæle at sikre et ægte indre marked for energi til gavn for forbrugerne og erhvervslivet i EU.
Et velfungerende indre marked for energi er en vigtig hjørnesten i EU's energipolitik. Den 3. liberaliseringspakke for el og gas, der blev vedtaget i 2009 udgør et centralt skridt i denne retning.
 
En række medlemslande har fortsat ikke fuldt ud foretaget den nationale gennemførelse af pakken, og desuden udestår en række konkrete opfølgende foranstaltninger, herunder for eksempel fastlæggelse af bindende fælles tekniske retningslinjer og såkaldte grid-codes for netadgang. Det er også nødvendigt at udbygge den grænseoverskridende energiinfrastruktur for at få det indre energimarked til at fungere.
 
For at sætte mere gang i processen vedtog Det Europæiske Råd i februar 2011, at Det Indre Marked for energi skulle være gennemført i 2014. Det Europæiske Råd bekræftede denne beslutning den 22. maj 2013, og EU's energiministre fulgte op med en detaljeret rapport den 12. december 2013. Se Rådet af energiministres rapport om opfølgning på Det Europæiske Råd her (engelsk version). Det Europæiske Råd har efterfølgende flere gange bekræftet beslutningen om fuld gennemførelse i 2014, senest ved mødet den 20.-21. marts 2014.
 

Kommissionen forventes at præsentere en større pakke om det indre energimarked i september måned 2014. Pakken forventes at indeholde en statusrapport om gennemførelsen af det indre energimarked frem mod den frist, der er sat inden udgangen af 2014. Desuden forventes pakken at indeholde en meddelelse om detailmarkedet, et studie om omkostningerne ved forskellige energiteknologier og subsidier samt en evaluering af ITO-modellen (Independent Transmission Operator - en alternativ mulighed for medlemslandene i stedet for hovedmodellen med ejermæssig adskillelse af systemoperatøren under tredje liberaliseringspakke).   

Her kan du læse mere om liberalisering af el og gasmarkederne i 3. liberaliseringspakke og om planerne for udbygning af energiinfrastrukturen i EU.

 

Senest redigeret: 28. januar 2015