Samarbejde der understøtter FN's klimaforhandlinger

Danmark er via EU part i de internationale klimaforhandlinger i FN, og deltager samtidig i en række andre internationale fora, der virker fremmende eller understøttende i forhold til FN's klimaforhandlinger

Danmark deltager i en lang række uformelle møder, både på minister- og embedsmandsniveau, som har til formål at understøtte FN's klimaforhandlinger. Nogle organiseres af det siddende COP-formandskab i form af bl.a. den årlige Pre-COP, der typisk afholdes nogle måneder før COP'en og hvor en udvalgt skare af lande inviteres. Danmark har været med ved de seneste mange Pre-COP-møder.

Andre aktører har også etableret fora til drøftelser af klima. F.eks. sidder Danmark med i Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF), Cartagena-dialogen, og Climate and Clean Air Coalition (CCAC).

Derudover mødes Danmark også løbende bilateralt med andre parter eller grupperinger i forhandlingerne på bade minister- og embedsmandsniveau.

Senest redigeret: 7. februar 2013