Smart grid - fremtidens intelligente elsystem

Det intelligente elsystem kan blandt andet bidrage til at håndtere varierende mængder strøm i elnettet, når der f.eks. kommer endnu flere vindmøller. Smart grid er dermed et vigtigt redskab til at reducere afhængigheden af fossil energi.

Smart grid-strategi

Regeringen præsenterede sin smart grid-strategi d. 5. april 2013. Med strategien tager Danmark et stort skridt i retning af det intelligente energisystem, som vil give forbrugerne nye muligheder for at styre deres energiforbrug.

Du kan læse regeringens smart grid-strategi på dansk her og et resume af strategien på engelsk findes her.

Hvad er smart grid?

Det intelligente elsystem (smart grid) bruges som en samlebetegnelse for styring af hele elsystemet, dvs. en samtænkning af produktion, transmission, distribution og styring af forbrug.

For at kunne indpasse store mængder vedvarende energi i elsystemet må det danske elnet blive mere fleksibelt. På produktionssiden skal der indbygges mere intelligens i elnettet, sådan at nettet kan håndtere den svingende produktion af f.eks vindenergi. På forbrugssiden skal elforbruget gøres mere fleksibelt, så strømmen udnyttes bedst muligt. Det handler i sin enkelthed om at sikre, at forbrugerne kan reagere på prissignaler i markedet.

Udrulningen af et dansk smart grid vil finde sted over de næste to årtier, men fundamentet skal etableres nu - dvs. den nødvendige standardisering og funktionalitet skal være på plads.

Informations- og kommunikationsteknologi kan gøre forbrugernes varmepumper, elbiler, m.m. til aktive ressourcer for elsystemet. Konkret består det intelligente net af målere og andet udstyr samt software til styring af net, forbrug og produktion. En del af teknologierne eksisterer allerede, men skal kombineres med IT- og kommunikationsteknologi på en ny måde. Det indebærer en højere grad af digitalisering af elnettet.

Energinet.dk har udarbejdet denne model over smart grid:

Smart Grid- elsystemets lim

Klik på modellen for at se en større udgave.

Læs mere om Smart grid i Danmark og Smart grid netværk 

Senest redigeret: 26. august 2013