Lovgivning

Hvert år fremsætter ministeren et antal lovforslag – enten ændring af eksisterende love eller fremsættelse af nye love.

Du kan i løbet af oktober læse om de lovforslag, som ministeren forventer at fremsætte i folketingsåret 2011-2012 (oktober 2011 – juni 2012).

Efter fremsættelsen gennemgår lovforslagene tre behandlinger i folketingssalen. Efter 3. behandlingen stemmer folketingsmedlemmerne om lovforslagene skal vedtages eller ej. Når et lovforslag er endeligt vedtaget i Folketinget, skal det efterfølgende stadfæstes af Dronningen og kundgøres i Lovtidende. Først herefter er det gældende lovgivning.

Klima-, energi- og bygningsministeren har ansvaret for gældende lovgivning på følgende områder:

 • Olie og gas
 • Elforsyning
 • Varmeforsyning
 • Naturgas
 • Vedvarende energi
 • CO2-kvoter
 • Energibesparelser
 • Transport (tilskudsordning for forsøg med elbiler)
 • Energinet.dk
 • Beredskab
 • Ny teknologi
Senest redigeret: 3. oktober 2011