Energieffektivitet

EU har et stort potentiale for at øge sin energieffektivitet og omstille sig til en kulstoffattig økonomi på længere sigt. Dette er både til gavn for EU's vækst, økonomi, konkurrenceevne, beskæftigelsen og klimaet.

Den billigste energi er den, vi ikke bruger. Derfor betyder en forbedring af EU's energieffektivitet ikke kun lavere energiforbrug og derved færre CO2-udledninger samt bedre forsyningssikkerhed. Energieffektiviseringer kan også medføre besparelser på virksomheder og borgeres energiregninger, da investeringerne i eksempelvis renovering af bygninger og energieffektive apparater ofte er mindre end de sparede energiudgifter. 

I Danmark har vi gennem de tre sidste årtier høstet mange energieffektiviseringsgevinster, og vi har derfor kunne holde energiforbruget stort set uændret samtidig med, at økonomien er vokset. Mange af de danske styrkepositioner inden for eksempelvis kraftvarme og bygningsområdet kan med fordel udbredes til resten af Europa. Samtidig kan fælles EU-krav til eksempelvis energimærkning og produkters maksimale energiforbrug medføre yderligere energieffektiviseringer i Danmark – uden det koster borgerne noget. Fælles EU-krav styrker derudover de mange danske virksomheder, der er førende i forhold til udvikling af energieffektive produkter. 

Senest redigeret: 7. juni 2013