Indre marked for Energi

Det er en af EU’s vigtigste milepæle at sikre et ægte indre marked for energi til gavn for forbrugerne og erhvervslivet i EU.
Et velfungerende indre marked for energi er en vigtig hjørnesten i EU's energipolitik. Den 3. liberaliseringspakke for el og gas, der blev vedtaget i 2009 udgør et centralt skridt i denne retning.
 
En række medlemslande har fortsat ikke fuldt ud foretaget den nationale gennemførelse af pakken, og desuden udestår en række konkrete opfølgende foranstaltninger, herunder for eksempel fastlæggelse af bindende fælles tekniske retningslinjer og såkaldte grid-codes for netadgang. For at sætte mere gang i processen vedtog Det Europæiske Råd i februar 2011, at Det Indre Marked for energi skulle være gennemført i 2014.
 
EU-Kommissionen kom den 16. november 2012 med sit bidrag til at imødekomme denne frist i form af en meddelelse om det indre marked for energi. Formålet med meddelelsen er at lægge op til en drøftelse, der skal sikre en succesrig gennemførelse af det indre marked for energi.
 

 

Senest redigeret: 6. januar 2014