CV for Lars Chr. Lilleholt

CV for Lars Chr. Lilleholt (V), udnævnt til energi-, forsynings- og klimaminister den 28. juni 2015.

Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Fyns Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Venstre i Fyns Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.
Midlertidigt folketingsmedlem for Venstre i Fyns Amtskreds fra 18. januar 2000 til 10. februar 2000.
Midlertidigt folketingsmedlem for Venstre i Fyns Amtskreds fra 14. januar 1997 til 31. januar 1997.
Kandidat for Venstre i Middelfartkredsen fra 2007.
Kandidat for Venstre i Odense Sydkredsen fra 1995 til 2007.
Kandidat for Venstre i Odense Vestkredsen fra 1993 til 1995.

Parlamentarisk karriere
Energi-, forsynings- og klimaminister fra 28. juni 2015.
Energiordfører og klimaordfører 2005-2015. Tidligere medlem af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, Transportudvalget og Udvalget for Forretningsordenen. Tingsekretær 2011-2015. Medlem af bestyrelsen for Venstres folketingsgruppe fra 2008, gruppesekretær fra 2011.

Uddannelse og erhverv
Journalisthøjskolen, Aarhus, fra 1989 til 1993.
Økonomiske og samfundsvidenskabelige studier, Odense Universitet, fra 1985 til 1988.
Student, Tornbjerg Gymnasium, fra 1981 til 1984.
Grundskole, Giersings Realskole, fra 1976 til 1981.
Grundskole, Hunderupskolen, fra 1972 til 1976.

Informationschef, Danske Fjernvarmeværkers Forening, fra 1998 til 2001.
Informationsmedarbejder, samme sted, fra 1995 til 1998.
Redaktionssekretær, Fyns Amts Avis, fra 1994 til 1995.
Journalist, Vejle Amts Folkeblad, fra 1993 til 1994.
Journalistpraktikant, Vejle Amts Folkeblad, fra 1990 til 1991.

Tillidshverv
Medlem af Odense Byråd fra 1994, medlem af by- og kulturudvalget, gruppeformand for Venstres byrådsgruppe fra 2006. Politisk næstformand for Dansk Fjernvarme fra 2010. Medlem af bestyrelsen for Energi Fyn fra 2010. Næstformand for Fjernvarme Fyn.

Privat
Lars Christian Lilleholt, født 2. marts 1965 i Odense, søn af afdelingsleder Chresten Lilleholt og husmoder Birgit Lilleholt. Gift med cand.merc. og projektleder Jane Lilleholt. Parret har tre børn.

Ministerens CV kan også læses på Folketingets hjemmeside.

Senest redigeret: 8. juli 2015