Energieffektivitet

Klima-, Energi og Bygningsministeriet går forrest med energibesparelser

Med en overordnet samfundsmæssig dagsorden om at reducere den menneskelige påvirkning af klimaet, ønsker Klima-, Energi og Bygningsministeriet at gå forrest i bestræbelserne på at reducere energiforbruget og CO2-udledningen.

Energibesparelser i staten


Klima-, Energi og Bygningsiministeriets indsats for at reducere sit energiforbrug og dermed CO2-udledningen er samtidigt et led i ministeriets efterlevelse af Energistyrelsens cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 1. oktober 2009 samt beslutningen om energibesparelser i staten.

Ifølge beslutningen om energibesparelser i staten skal ministerområdernes energiforbrug reduceres med 10 % i 2011 i forhold til forbruget i 2006. 

Ifølge Energistyrelsens cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner er alle statslige institutioner forpligtet til at sørge for, at den daglige drift er så energieffektiv som muligt. Klima-, Energi og Bygningsministeriets institutioner skal på den baggrund begrænse energi- og vandforbruget ved at:

  • indkøbe energieffektive produkter
  • have en energieffektiv drift og vedligeholdelse af institutionens ejede og lejede bygninger
  • have en energieffektiv adfærd i ministeriets institutioner 


Energiansvarlige

Den energiansvarlige koordinerende kontaktperson (MEK) for Klima- og Energiministeriet er Jette Ellegaard Vejen, Energistyrelsen. MEK’en er ansvarlig for i samarbejde med de energiansvarlige personer (EP’er) i ministeriets institutioner at gennemføre bestemmelserne i cirkulæret.

Alle institutioner har udpeget en energiansvarlig person (EP), der skal

  • sikre energieffektive indkøb i institutionen
  • følge institutionens energiforbrug
  • medvirke til effektiv drift af institutionen
  • gennemføre energibesparelser i institutionen

Energimærkerapporter, rådgivningsrapporter mv.

Her kan du finde de seneste to energimærkerapporter for Klima- og Energiministeriets domicil:

Energimærkerapport 2007

Energimærkerapport 2004

Klima- og Energiministeriet har desuden fået gennemført energirådgivning fra DONG. Se rådgivningsrapporterne her: 

Energigennemgang af Klima- og Energiministeriet 2009

Energihandlingsplan for Klima- og Energiministeriet 2008

Der er også opstillet beregninger af departementets energibesparelsestiltag og udviklingen i energiforbruget. Hent tallene her: 

Energibesparelsestilag og udvikling i energiforbruget ultimo 2011
 

Senest redigeret: 22. februar 2011