Connie Hedegaard om EU's forhandlingsposition

Onsdag, 21 oktober, 2009
EU's miljøministre har i dag vedtaget rådskonklusioner om EU's forhandlingsposition ved COP15 i København.

Klima- og energiminister Connie Hedegaard har denne kommentar:

”Jeg er meget glad for, at vi i EU-kredsen er enige om, at CO2-udledningen fra luftfart og skibsfart skal falde med henholdvis 10 og 20 procent i forhold til niveauet i 2005. EU er samtidig kommet med et ambitiøst langsigtet mål om at reducere EU's udledning med 80-95 procent i 2050 i forhold til 1990 som led i en global aftale.

Jeg vil gerne rose det svenske EU-formandskab for det flotte stykke arbejde, der er leveret for at nå dette resultat. Det er stadig nødvendigt, at EU finder en intern løsning på de såkaldte AAU’er, altså overskydende landekvoter. I de internationale forhandlinger har vi ikke brug for varm luft, men derimod reelle reduktioner af vores CO2-udledninger. Men overordnet set er dette en onsdag fyldt med gode nyheder,” siger Connie Hedegaard.
 

Senest redigeret: 21. oktober 2009