Connie Hedegaard vil sikre bedre vilkår for varmekunder

Fredag, 26 juni, 2009
Klima- og energiminister Connie Hedegaard vil sikre varmekunder bedre vilkår efter afgørelse i Energitilsynet.

Efter Energitilsynets tilkendegivelse om E.ON’s varmepriser på en række sjællandske varmeværker vil klima- og energiminister se nærmere på, om der er behov for præciseringer i varmeforsyningsloven. Energitilsynet har fundet E.ON’s prisfastsættelse uigennemskuelig og har anbefalet en præcisering i lovgivningen, der sikrer, at priser på koncerninterne ydelser kan kontrolleres.

Klima- og energiminister Connie Hedegaard siger: "Det er vigtigt, at forbrugerne ikke betaler unødvendige omkostninger og at prisfastsættelsen er gennemskuelig. Hvis det er nødvendigt med en lovændring, er jeg parat til det. Energitilsynet skal have optimale redskaber til at sikre forbrugerne rimelige priser."

Energitilsynet finder, at dele af E.ON’s prispolitik har været urimelig eller i strid med loven. Det medfører, at E.ON skal sænke sine priser og ændre sine leveringsvilkår. Tilsynet har bl.a. påtalt, at E.ON på mange værker har hævet priserne på varmen med op til 59 pct. i stedet for at indfase prisforhøjelserne over en periode. Tilsynet mener heller ikke det er rimeligt, at E.ON indregner underskud fra den tidligere ejer – NESA – i varmeprisen, da NESA solgte varmen til en aftalt pris til forbrugerne.

Klima- og energiminister Connie Hedegaard siger på den baggrund:

"Energitilsynets udmelding viser, at varmeforsyningsloven virker efter hensigten og beskytter forbrugerne. De for høje varmepriser skyldes en forkert prispolitik af E.ON. De varmeforbrugere, der har betalt for meget, kan nu se frem til at få penge tilbage."

For yderligere oplysninger kontakt venligst: Energistyrelsen: Chefkonsulent Ture Falbe-Hansen, tlf: 25 13 78 46, mail: tfh@ens.dk
 

Senest redigeret: 26. juni 2009