Danmark når energiaftalens mål for vedvarende energi

Torsdag, 30 april, 2009
Energiaftalens mål om 20 procents vedvarende energi i 2011 står til at blive overopfyldt, viser nye tal fra Energistyrelsen.

Regeringen når målet fra sidste års energiaftale om, at 20 procent af det samlede energiforbrug i 2011 skal komme fra vedvarende energikilder. Det viser Energistyrelsens nye basisfremskrivning af Danmarks energiforbrug og udledning af drivhusgasser.

”Udbygningen af vind, biomasse og biogas har høj prioritet for regegeringen, og derfor er jeg naturligvis glad for at den nye fremskrivning viser, at vi når målet. Faktisk når vi endnu længere, end det mål vi har sat os,” siger klima- og energiminister Connie Hedegaard.

Ifølge den nye basisfremskrivning vil 21,1 procent af energien komme fra VE i 2011. Energistyrelsens nye fremskrivning viser samtidig en CO2- manko på, hvad der svarer til omkring 1 mio. ton CO2 årligt. Det skyldes primært en ny vurdering fra Danmarks Miljøundersøgelser, der viser, at affaldsforbrænding udleder mere CO2, end man hidtil har troet.

”Regeringens holdning er krystalklar: Vi vil sikre, at Danmark lever op til vores internationale klimaforpligtigelse. Derfor overvåger vi udviklingen, og er parate til at gribe ind, hvis det er nødvendigt. Det er vigtigt, at vi er åbne overfor ny viden, der i nogle tilfælde kan ændre forudsætningerne, men samtidig være en hjælp til os beslutningstagere i forhold til at træffe de rigtige beslutninger” siger Connie Hedegaard og fortsætter:

”Vi har allerede iværksat en stribe initiativer, der har nedbragt de danske emissioner betragteligt. Og en række nye initiativer på energi-, transport- og skatteområdet vil også hjælpe til. I lyset af den nye vurdering er regeringen indstillet på at tage de initiativer, der skal til for at lukke mankoen. Klimamålet skal nås. De 255 mio. kr. til fremme af biogas som regeringen har præsenteret i dag er bare et eksempel.”

Energifremskrivningen opdateres løbende og er behæftet med en usikkerhed, der kan gå begge veje. F.eks. kan en lavere økonomisk vækst end antaget i 2009-12 isoleret set påvirke mankoen i nedadgående retning, mens lavere energipriser kan trække i den modsatte retning.

Læs mere om basisfremskrivningen her.

 

Senest redigeret: 30. april 2009