Skrotningsordning for oliefyr sikrer lavere CO2-udledning

Lørdag, 12 december, 2009
Regeringen har afsat en pulje på 400 mio. kr. til udskiftning af oliefyr med mere moderne og klimavenlig energisystemer.

Det er - sammen med en pulje på 360 mio. kr. til energirenovering af statslige bygninger - en del af den finanslovsaftale, som Regeringen og DF netop har indgået.

Den nye skrotningsordning betyder, at der ydes et tilskud ved skrotning af et eksisterende, ineffektivt oliefyr og erstatning af dette med mere moderne og klimavenlige energisystemer, som f.eks. en varmepumpe eller et solvarmeanlæg i kombination med et nyt fyr (olie-, gas- eller træpillefyr). Alternativt kan husstanden tilkobles fjernvarmesystemet, hvor dette er muligt.

Klima- og energiminister Connie Hedegaard udtaler:
"Med den nye ordning sikrer vi, at folk får en større tilskyndelse til at skifte deres gamle oliefyr ud med f.eks. varmepumpe eller solvarme. Jeg tror, at det her vil hjælpe rigtig mange til at se, at der faktisk er mange penge at hente på varmeregningen, selvom det kræver en investering her og nu."

"Hvis man vælger en energieffektiv løsning, når man udskifter sit gamle oliefyr, så er der en lang række gevinster at hente – både for den enkelte forbruger, for klimaet og for den danske beskæftigelse. Det er et skridt på vejen ud af den økonomiske krise og samtidig et skridt mod en mindre afhængighed af fossile brændsler."

"Det vil for det første sikre en lavere CO2-udledning, og hjælpe med til, at Danmark når sine klimamål. For det andet, betyder det en lavere udgift til varme på langt sigt, og derved også en ekstra gevinst i forbrugernes lommer. Og for det tredje, vil det det mindske afhængigheden af olie, og sikre en bedre forsyningssikkerhed i Danmark, når vores egen produktion af olie falder."

Den nye ordning skal træde i kraft, så hurtigt som muligt, så der kan søges om og modtages tilskud i god tid inden den kommende fyringssæson i 2010/2011. Værdien af skrotningsbeviset vil være i størrelsesordenen 15-25 pct. afhængig af den valgte teknologi. Ordningen vil blive etableret hurtigst muligt.

Læs mere om skrotningsordning for oliefyr her.
 

Senest redigeret: 12. december 2009