Det danske eksempel

I løbet af de sidste tre årtier er Danmarks økonomi vokset med omkring 78 procent. Energiforbruget har i samme periode været stort set konstant.

Erfaringerne fra Danmark viser, at det er muligt at opretholde en høj økonomisk vækst og på samme tid reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og beskytte miljøet. Vi har i Danmark haft en økonomisk vækst på 78 procent siden 1980 med næsten stabilt energiforbrug. Det er sket takket være en vedholdende, aktiv energipolitisk satsning på øget energieffektivitet.

Sagen er ligetil: der er penge i energibesparelser, produktionsoptimering og investeringer i grøn teknologi. 

På samme tid er sammensætningen af energiforbruget væsentligt forandret som et resultat af politiske bestræbelser på at bruge vedvarende energi. I dag udgør vedvarende energi 16,5 procent af det samlede energiforbrug.

Det har øget energisikkerheden og bidrager betydeligt til, at Danmark er godt på vej til at nå sine klimamål. Fra 1990 til 2007 øgedes den økonomiske aktivitet i Danmark med mere end 40 procent, mens de samlede emissioner af drivhusgasser blev nedbragt med næsten 14 procent (justeret for udsving i vejr og el-udvekslingen med andre lande).

I ”Det danske eksempel” kan du læse mere om, hvordan det er lykkedes at mindske energiforbruget, øge andelen af vedvarende energi og skabe et konkurrencedygtigt Danmark. 

For at bakke op om erhvervslivets indsats har regeringen taget initiativ til at udarbejde en dansk erhvervsklimastrategi. Du kan læse mere om regeringens samarbejde med erhvervslivet under erhvervssamarbejde. Her kan virksomheder også finde inspiration og værktøjer til at planlægge deres klima- og energiindsats.

Video om vindenergi i Danmark

Se filmen Wind Power - To Combat Climate Change om det danske vind-eksempel.

Du kan se mere om videoen her

Senest redigeret: 31. juli 2015