Energibesparelser

Energibesparelser og effektiv anvendelse af energi er en vigtig del af opfyldelsen af målsætningerne om reduktion af drivhusgasudledningerne og øget udnyttelse af energien

Energibesparelser og effektiv anvendelse af energi udgør et væsentligt element i Danmarks ambition om, at reducere udledningen af drivhusgasser og øge mængden af vedvarende energi i vores energiforsyning. Energibesparelser og effektiv anvendelse af energi er også afgørende for, at husholdninger reducerer deres omkostninger til energi og at erhvervslivet kan styrke deres konkurrenceevne. Endelig bidrager energibesparelser til en energiforsyning, der er samfundsøkonomisk og miljømæssig forsvarlig.

Husholdninger

Over 30 % af Danmarks energiforbrug anvendes af husholdningerne, og der er stort potentiale for at spare energi i mange husholdninger. Det kan bl.a. handle om el-udstyr, isolering, udskiftning eller konvertering af varmeforsyning. Det varierer fra husstand til husstand, hvilke besparelser der kan betale sig at sætte i gang. Energimærkning af huse indeholder bl.a. forslag til rentable energibesparelser.

Virksomheder

Lave omkostninger til energi er vigtigt for virksomhedernes konkurrenceevne, og mange virksomheder kan reducere deres energiomkostninger ved energibesparelser. Virksomheder med et stort energiforbrug kan endvidere få tilskud til dækning af deres CO2-afgift. Dette sker, ved at der indgås aftaler om energieffektivisering mellem virksomheden og Energistyrelsen, hvor virksomheden bl.a. forpligter sig til at etablere energiledelse.

Staten

Også i staten arbejdes der for at reducere energiforbruget. Der er udstedt cirkulære gældende for alle statsinstitutioner, der forpligter statsinstitutioner til bl.a. at foretage energieffektive indkøb samt indberette og offentliggøre deres energiforbrug. Endvidere skal der i hvert ministerie udpeges en energiansvarlig person. Der skal udarbejdes en samlet målsætning for udviklingen i energi- og vandforbrug på såvel kort som langt sigt for det samlede ministerområde.

Du kan læse mere om energibesparelser på Energistyrelsens hjemmeside.

Senest redigeret: 14. juni 2013