Energiforsyning

Energiforsyningen i Danmark er bredt sammensat af flere energiformer. Olie, gas, kul og forskellige vedvarende energiteknologier er med til at sikre Danmarks energiforsyning

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har ansvaret for at administrere lovgivningen for energiforsyningen i Danmark.

Energiforsyningen er reguleret i lovene om el-, gas- og varmeforsyningen og i lov om vedvarende energi, og omhandler såvel selve produktionen af energien som transport og levering af energi.

Udover at sikre at der opretholdes en stabil energiforsyning, skal lovene sikre, at forsyningen sker på en samfundsøkonomisk, miljømæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Lovgivningen skal også sikre, at der er de fornødne rammer for, at energisektoren opretholder en høj forsyningssikkerhed i forhold til forbrugernes efterspørgsel af energi.

Den løbende administration af energiforsyningen er i høj grad uddelegeret til Energistyrelsen og Energinet.dk.

Senest redigeret: 21. februar 2012