Forsyningssikkerhed

Opretholdelsen af en sikker og stabil energiforsyning er vitalt for et moderne samfund

En stabil og sikker energiforsyning er vigtig i et moderne samfund, og mange af samfundets vitale funktioner er sårbare over for svigt i energiforsyningen i kortere eller længere perioder. Energisektoren skal være beredt til at agere i situationer med driftsforstyrrelser i forsyningen og i forskellige krisesituationer. Derfor er det også vigtigt at planlægge efter, at situationer med driftsforstyrrelser eller mangler ikke opstår.

Der tilrettelægges beredskab for de enkelte sektorer af energiforsyningen, og beredskabet skal i en beredskabssituation sikre en hurtig og hensigtsmæssig reaktion.

Den daglige varetagelse af administrationen af beredskabsopgaverne er i høj grad uddelegeret til Energistyrelsen og Energinet.dk.

Som led i den tidligere regerings udspil ”En visionær klima- og energipolitik” fra 2007 blev der dengang udarbejdet en strategi for en langsigtet forsyningssikkerhed.

Senest redigeret: 21. februar 2012