Karriere inden for klima og energi

Hvad kan man blive, hvis man gerne vil gøre noget ”grønt” og godt for Danmark, verden, klimaet eller energien?

En konsulentrapport udfærdiget for Klima- og Energiministeren samt Videnskabsministeren i februar 2011 peger på et bredt felt af muligheder for beskæftigelse i cleantech-sektoren.

Jobbene er at finde på alle uddannelsesniveauer fra erhvervsuddannede, korte, mellemlange og lange videregående uddannelser og omfatter bl.a. såvel tømre, klejnsmede elektrikere, industrielle designere, konstruktører, laboranter, datamatikere, kandidater samt Ph.d.ere med naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Se rapporten Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantech-virksomheder af Brøndum & Fliess 2011

Tabel 2 side 9 giver et overblik over de mange tekniske uddannelser og specialiseringer.

Bilag 8, s. 82-83 giver et overblik over de uddannelsessteder, der udbyder ”grønne” uddannelser i Danmark.

Senest redigeret: 12. januar 2015